En seger för miljön

Framgång i Nagoya – en seger för miljön. Så lägger regeringen fram orden i ett färskt informationsblad från Miljödepartementet.

Man fortsätter: ”FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya, Japan i oktober 2010 blev en stor framgång. Världens länder antog en ny global vision med ambitiösa mål för att rädda den biologiska mångfalden till år 2020, kombinerat med ett omfattande åtgärdspaket…”

Vision: “By 2050, biodiversity • is valued, conserved, estored and wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits for all people.”

Målsättning: “Take effective and urgent action to halt the loss of biodiversity in order to ensure that by 2020 ecosystems are resilient and continue to provide essential services, thereby securing the planet’s variety of life, and contributing to human well-being, and poverty eradication…”

Det känns i denna tid av prövningar, ja tryggt är väl i detta sammanhang ett överdrivet ordval, men i alla fall förtroendegivande att man på den internationellt högsta politiska nivån tycks ha insett betydelsen av att ta krafttag för att försöka skapa en långsiktigt hållbart samhälle som inte fortsätter att undergräva sig själv genom kortsiktiga beslut och överväganden. Samtidigt är vi nog många som direkt kan skriva under på att denna insikt tycks allt grumligare ju längre ned i beslutsnivåerna man kommer. De stora och för mänskligheten nödvändiga besluten blir allt svårare att ta ju närmare de enskilda mänskliga behoven man kommer. När det plötsligt handlar om att jag själv måste anpassa mig eller stå tillbaka inför något utvecklar min egen ekonomi eller person blir det allt som oftast ett annat ljud i skällan. Och så påtaglig uppoffringen blir sedan!

Myntets verkliga baksida, om ni ursäktar uttrycket, är att det är svårt för någon att förneka att världen av idag styrs av kortsiktiga ekonomiska kalkyler – ekonomismen, monetärismen, kapitalismen, frihandelsfundamentalismen eller vad vi nu väljer att kalla det är våra ledstjärnor. Våra politiker må ha goda ambitioner, men är likafullt fjättrade av etablerade system och krav på marknadshänsyn.  Än har vi i ärlighetens namn inte sett någon som helst omsvängning mot långsiktigt hållbar utveckling inom den fria marknaden. Det har ganska länge nu talats om att vi behöver kunna lyfta in icke-monetära hänsyn i våra budgetmodeller. BNP-begreppet är sedan länge överspelat och ändå är tillväxtberäkningar som inte tar någon som helst hänsyn till påverkan på mänskligt kapital eller naturresurser fortfarande den måttstock som vi håller oss fast vid. Jag ska nu genast erkänna att jag inte är helt insatt i det ekonomiska sakområdet, men värdet av dessa ”mjuka” aspekter når i vilket fall som helst inte oss vanliga dödliga. Frågan vi ställer oss nu är alltså: Hur lång tid kommer det ta innan det av FN fastlagda delmålet att man ska ”påbörja arbetet med att synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i nationella räkenskaper och ekonomisk rapportering” kommer att få någon egentlig betydelse för våra fortsatta beslut och satsningar?

Diskussioner
Kalmar, Småland, den 18 augusti 2010.

Överkurs:
I FN-deklarationen nämns begreppet resiliens. Det beskrivs i Wikipedia så här:
Ekologisk resiliens är ett mått på ett ekosystems förmåga att klara av störningar utan att övergå till ett annat tillstånd. Resiliens är idag en viktig del av det vidare begreppet hållbar utveckling. Biologisk mångfald är en förutsättning för ekosystemens resiliens eftersom det innebär en spridning av riskerna och större möjlighet till omorganisation efter en störning.

Tidigare inlägg relaterade till samma ämne:
Räddningen för jordens arter?
Rovdriften av planeten fortsätter
Den effektiva människan
Håller vi svenskar på att tappa vår verklighetsförankring?
Sverige är ett rikt land

En reaktion till “En seger för miljön

  1. Ett viktigt men svårt ämne! Det är enkelt så länge någon annan ska ändra på sig men att få alla att göra något samtidigt på allt ifrån personlig till internationell nivå det är värre. Så tänker nog alla att någon annan får börja. Dessutom tillkommer nog en och annan fundering på när det är för sent att göra något. Alla vill nog vänta till precis innan det är ”för sent” att göra något och risken är ju samtidigt att det blir för sent innan alla inser det och då spelar det ändå ingen roll, eller…? 😉 (OBS! De sista vändningarna var ett försök till humor i eländet.)

    /Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s