Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning av skog

I ett stramt formulerat PM från Skogsstyrelsen daterat 2011-04-11 kan man läsa följande:

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning
– resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/1999-2009/2010

Skogsstyrelsens uppföljningar visar att miljöhänsynen förbättrades avsevärt under 1990-talet, framförallt under början och mitten av perioden. Under 2000-talet har enligt våra mätningar, denna starkt positiva trend avstannat. För avverkningssäsongen 2007/2008-2009/2010 bedöms ca 63 % av den avverkade arealen klara vår uttolkning av lagens krav, vilket innebär en försämring jämfört med tidigare år. (länk)

Vill man skulle man kunna formulera samma sak med orden:
37% av alla avverkningar i de svenska skogarna under de senaste 11 åren kan betraktas som olagliga.

Det betyder samtidigt att man inte har nått upp till Skogsstyrelsens och skogsnäringens gemensamma och föga ambitiösa miljömål att till 2010 skärpa sig så att minst 89 % av den föryngringsavverkade arealen skulle uppfylla skogsvårdslagens krav på natur- och kulturmiljöhänsyn. Eller som en kollega till mig uttryckte sig angående denna målsättning: ”Visst är det intressant att ha som mål att 89% av avverkningarna ska vara lagliga. Inga nollvisioner här inte”.

Nu skriver vi år 2011 och vi är upplysta om vår omvärlds miljöproblem på ett sätt som vi aldrig tidigare varit. Borde inte det märkas tydligare?

Vi sticker huvudet under vingarna
Kalmar, Småland, den 4 april 2011

Annonser

2 thoughts on “Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning av skog

  1. Ännu ett bevis på den svenska korrupta skogsnäringen. Hur mycket pengar ligger inte i denna näring och hur mycket korruption finns det inte här ?

    Men det är inte bara svenska skogar sverige är med och utrotar. Jag själv som jobbar inom träindustrin vet hur mycket virke som kommer in till sverige från ryssland och andra östländer och där är om möjligt den illegala andelen virke högre än den svenska..

    mvh // Johannes

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s