EU-kommissionens strategi om biologisk mångfald

Mörka moln

Bakom den föga inspirerande titeln gömmer sig ett dokument som borde få uppmärksamhet och tyngd för alla oss européer. Som jag tidigare slagit fast tas det beslut på den högsta internationella arenan som tydliggör och lägger fast nödvändigheten av biologisk mångfald och ett uthålligt nyttjande av våra gemensamma resurser. Detta är naturligtvis bra – även om det samtidigt, och det på alla nivåer, också tas ett antal motstridiga beslut som medverkar till att vi sammantaget lever med en situation som ser allt annat än ljus ut för vår natur och för många av våra arter. Vi lever med fortsatt bristande hänsyn inom de areella näringarna; det avverkas fortfarande naturskogar i Sverige för att vi inte ”har råd” att låta bli, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket når våra vattenmiljöer, vi överutnyttjar fortfarande fiskebestånd, vi offrar värdefull natur i samband med exploateringar och vi konsumerar inte minst ständigt allt mer av våra nödvändiga billiga och fjärrtransporterade prylar.
Se Miljömålsportalen för mer bakgrundsfakta.

Låt nu bara inte strategier och korrekta politiska uttalanden bli till fortsatt tomt skallarande tunnor. Allt har ju självklart sitt pris men mycket måste få kosta i ett kort perspektiv för att det inte ska kosta oss mer i längden…

Mörka eller ljusa moln?
Brunnsjön, Småland, den 14 maj 2011

Jag tillåter mig att sprida vidare lite regeringsinformation:
Den 3 maj presenterade EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald i EU. Den är resultatet av ett gemensamt arbete inom EU för att höja ambitionsnivån och förverkliga målen från FN-konferensen i Nagoya 2010. Sverige har varit pådrivande i arbetet. Strategin syftar bland annat till att bevara och stärka naturtillgångarna och förvalta dem på ett hållbart sätt, motverka klimatförändringarna och bidra till målen i EU:s initiativ om ett resurseffektivt Europa. Rådsslutsatser om strategin planeras för miljörådet den 21 juni, vilket förhandlas i rådsarbetsgrupp under maj och juni.

Pressmeddelande: Andreas Carlgren välkomnar EU-kommissionens strategi för biologisk mångfald –

En reaktion till “EU-kommissionens strategi om biologisk mångfald

  1. Otroligt häftig bild som speglar den oro många av oss känner inför framtidens natur… Eller kanske snarare om det i framtiden kommer finnas någon natur.

    Jag tror inte vi har råd att skövla mer urskog. Så ser jag på det. Jag tror inte vi har råd att fortsätta gödsla och släppa ut andra saker i vattnen. Jag tror inte vi har råd att låta haven vara soptippar.

    För om man tror att vi har råd, då är man bra egoistisk. Frågan är hur man ska gå tillväga. Eller nä, det är egentligen inte frågan. För man vet, det gäller bara att ta tag i skiten och utföra skitjobbet…

    Läste förövrigt att EU inte vill kalla våra betesmarker för betesmarker då det är för många träd på många och då ska dom kallas för skog. Det är ju skrattretande.

    mvh // Johannes

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s