I djupa artificiella samtal

Många har upptäckt och fascinerats av hur långt man har kommit med utvecklingen av system byggda på vad vi kallar artificiell intelligens. Ni kanske redan har hört talas om den ganska nylanserade webbtjänsten ChatGPT: The AI Chatbot? Det handlar om en chat som inte bara klarar av att ge korta svar på enkla kunskapsfrågor (jo, det klarar den också), utan det mäktigaste är förmågan att skapa nya utvecklade sammanställningar i den särskilda form som man efterfrågar. Det kan vara som en artikel, novell, sammanfattning eller som en dikt (se nästa exempel som världen med ganska stor säkerhet inte har skådat tidigare). Och den klarar även galant av att skriva på svenska.

Här kommer ett exempel på svar från ChatGPT som gäller enkort och konkret, men ganska komplicerad fråga. Döm själva. Men man blir förvånad, det blir man.

Fråga: Hur kan man få folk att tänka längre än deras näsor räcker?

Svar: Det är svårt att få folk att tänka längre än deras näsor räcker, men det finns en del saker man kan göra för att försöka öka deras medvetenhet och få dem att tänka på lång sikt. En sak man kan göra är att prata med människor om de långsiktiga konsekvenserna av deras val och beteenden, och försöka förklara hur dessa kan påverka deras liv och det samhälle de lever i. Man kan också försöka få människor att se saker från olika perspektiv genom att ställa frågor och ge dem information om hur andra människor och grupper påverkas av olika beslut och handlingar. Genom att få folk att tänka mer på lång sikt och se saker från olika perspektiv kan man kanske få dem att förstå hur deras val och beteenden påverkar sig själva och andra, och få dem att agera på ett mer hållbart sätt.

Läs mer
SVT: AI-chatten skriver noveller
Meet ChatGPT: The AI Chatbot That Can Write Code, Pass Exams, and Generate Business Ideas

Vissa kallar det november

I vilken riktning?
ekorre (Sciurus vulgaris)
Kalmar, Sverige

Vissa ser blott mörkret,
där andra ser att ljuset gått i vila.

Vissa lever med en genuin oro,
som andra utnyttjar.

Vissa väljer att blunda,
där andra kämpar.

Vissa kallar det november –
och ser att vägen fram är upp.