Kaffestänk i tvålkoppen

Jag:
Skriv en dikt om kaffestänk i en tvålkopp. 

ChatGPT – The AI Chatbot:
Kaffestänk i tvålkoppen 
Vitt som skum, som mjölk, som snö 
På den blanka ytan breder sig 
Ett mörkt mönster, som en rök 
Som stiger upp, som en dimma 
Som täcker allt, som en filt 
 
En droppe här, en droppe där 
Som faller ner, som regndroppar 
På den vita ytan, som en tår 
Som rinner ner, som en bäck 
Som rinner iväg, som en flod 
 
Kaffestänk i tvålkoppen 
En stänk av gammal kärlek 
En stänk av värme, av gemenskap 
En stänk av liv, av glädje 
En stänk av allt det goda 
Som vi har tillsammans, här i livet.  

I djupa artificiella samtal

Många har upptäckt och fascinerats av hur långt man har kommit med utvecklingen av system byggda på vad vi kallar artificiell intelligens. Ni kanske redan har hört talas om den ganska nylanserade webbtjänsten ChatGPT: The AI Chatbot? Det handlar om en chat som inte bara klarar av att ge korta svar på enkla kunskapsfrågor (jo, det klarar den också), utan det mäktigaste är förmågan att skapa nya utvecklade sammanställningar i den särskilda form som man efterfrågar. Det kan vara som en artikel, novell, sammanfattning eller som en dikt (se nästa exempel som världen med ganska stor säkerhet inte har skådat tidigare). Och den klarar även galant av att skriva på svenska.

Här kommer ett exempel på svar från ChatGPT som gäller enkort och konkret, men ganska komplicerad fråga. Döm själva. Men man blir förvånad, det blir man.

Fråga: Hur kan man få folk att tänka längre än deras näsor räcker?

Svar: Det är svårt att få folk att tänka längre än deras näsor räcker, men det finns en del saker man kan göra för att försöka öka deras medvetenhet och få dem att tänka på lång sikt. En sak man kan göra är att prata med människor om de långsiktiga konsekvenserna av deras val och beteenden, och försöka förklara hur dessa kan påverka deras liv och det samhälle de lever i. Man kan också försöka få människor att se saker från olika perspektiv genom att ställa frågor och ge dem information om hur andra människor och grupper påverkas av olika beslut och handlingar. Genom att få folk att tänka mer på lång sikt och se saker från olika perspektiv kan man kanske få dem att förstå hur deras val och beteenden påverkar sig själva och andra, och få dem att agera på ett mer hållbart sätt.

Läs mer
SVT: AI-chatten skriver noveller
Meet ChatGPT: The AI Chatbot That Can Write Code, Pass Exams, and Generate Business Ideas

Vissa kallar det november

I vilken riktning?
ekorre (Sciurus vulgaris)
Kalmar, Sverige

Vissa ser blott mörkret,
där andra ser att ljuset gått i vila.

Vissa lever med en genuin oro,
som andra utnyttjar.

Vissa väljer att blunda,
där andra kämpar.

Vissa kallar det november –
och ser att vägen fram är upp.

Naturen är annorlunda 

Vi är många som sökt oss ut i den svenska naturen. Till en vår som fortsatt som om just ingenting hänt. Som om morgondagen bara skulle vara en förlängning av igår.

Naturen verkar så trygg i sin regelbundenhet. Trots ständiga förändringar är ramarna givna. Enkelhet som svar på komplexa förutsättningar.

Många är vi som sökt oss ut i naturen. Varit ute för att andas. Eller så borde vi kanske ha fått göra just det.

Törnebybäcken, Småland
8 april 2017

Idag i terrorns efterdyningar

image

Idag vaknade vi upp till terrordåd och undantagstillstånd. Igår var det flyktingsituationen, men även allt snabbare smältande Grönlandsisar, fortsatt skövling av skogar när och fjärran, illegal jakt på utrotningshotade djur och okontrollerad spridning av multiresistenta bakterier. I morgon kommer säkert mer – det kan handla om effekterna av människans ohejdade spridning av kemikalier eller en förestående global ekonomisk depression. Europa och världen står inför så många hot och utmaningar att det är svårt vara hoppfull. Till detta kommer kanske vår personliga livssituation med överarbete i en stressad vardag eller frustration över något vi saknar. Ändå är det tilltron till att det ska gå att finna lösningar vi måste klänga oss fast vid. Nu mer än någonsin. Vad är egentligen alternativet?
Även om vi som individer har naturligt svårt att fokusera på mer än en fara åt gången är jag övertygad om att vi måste orka se problemen framför oss. Se dem, för att sedan kunna göra det bättre i våra liv genom att styra vårt beteende och genom de val vi gör. Det kommer krävas uppoffringar. Och ork. Och mod. Men lyft fram viljan till positiv förändring. Börja med att bry om dig själv genom att börja tänka på din omgivning. Lyft blicken, helt enkelt!

Kram på er!

Tillsammans
avenbok (Carpinus betulus)
Rönnerum – Abbantorps naturreservat, Öland

Den gamla grå

image
Jag känner mig genast iakttagen när jag kliver in i den gamla hagmarken. Först på avstånd och något sporadiskt, sedan mer ihärdigt allteftersom jag långsamt vandrar framåt i sommarkvällen. Inte förrän jag stannar till vid den äldsta och mest omfångsrika gamla damen inser jag. Hon är tyst men ändå inte helt nöjd, det känner jag. Och jag förstår hennes misstänksamhet. Alla har inte varit snälla mot henne. Jag ser det på hennes sargade skepnad.

ek (Quercus robur), den 16 juli 2015
Värsnäs, Kalmar, Småland, Sweden