Med öppna ögon

fönster med öppna ögon

Jag är verkligen inte den första som velat hävda devisen ”Att fotografera är att se”, men visst stämmer det bra. Och visst är rätt blick en förutsättning för ett fungerande bildskapande. Vi är många som ser mer eller mindre bra i ordets bokstavliga bemärkelse, men de flesta av oss kanske ändå inte har öga för så mycket av vår omgivning eftersom vi helt enkelt är blinda för det vi inte väljer att uppmärksamma.

Jag upplever det genomgående så att fotografer har (eller får) ett skarpare öga för motiven sin omgivning som också kommer att avspegla sig även på hur man uppfattar sin omgivning i stort. Nog gäller det i alla fall för de fotografer som intresserar sig för natur- eller dokumentärfotografi. Får en naturfotograf per automatik därmed en större känsla av vördnad för allt fantatsiskt liv som omger oss människor? Får man efter ett socialdokumentärt skildrande en större insikt i andra människors liv och förutsättningar. Kan man gå så långt att man hävdar att fotografer därmed som regel har ett mer empatiskt sinnelag?

På motsvarande sätt vill många hävda att de bilder du tar återspeglar vem du är och hur du ser på världen. Tänk på det, kära Du!

Med öppna ögon kan man se söderöver genom att blicka mot norr
Varvsholmen sedd från Ängö, Kalmar, Småland, Sweden, den 4 januari 2012