Förnuft och Känsla

knölsvan Mute swan Cygnus olor

Tvenne vita svanar var på ett mörkt vatten,
den ene var Förnuft,
den andre var Känsla,
sällan eller aldrig förenades de tu.

Tvenne vita svanar kretsade detta mörka vatten,
den ena mot solen,
den andra med,
sällan eller aldrig förstod de varandra.

Tvenne vita svanar levde sitt liv på ett mörkt vatten,
den ena ville flyga men kunde inte,
den andra kunde flyga men ville inte,
sällan eller aldrig lyfte de tu.

Tvenne vita svanar såg ljuset gry över mörkt vatten,
den ena kände hopp,
den andra likaså,
sällan eller aldrig lämnade de varandra.

Tvenne knölsvanar (Cygnus olor)
Kalmar, Småland, den 8 november 2011

De sjungande svanarna

20090318-_tja4459

Nu är det sångsvanarnas tid. Helt plötsligt står det vita fåglar både här och där på åkrarna och äter vårens första spirande grönska. Ibland till brukarnas förtret, nu när dom har blivit så många på sina håll.

Sångsvanarna hör ju till de fågelarter som haft en ordentligt uppåtgående populationskurva på senare år. SOF skrev 2005 följande: ”P.g.a den intensiva jakten under 1800-talet minskade antalet sångsvanar drastiskt och fram till 1960 fanns uppskattningsvis endast 20 par kvar i nordligaste Lappland. Tack vare fridlysning och utplantering av svanar har beståndet sedan ökat kraftigt. Antalet häckande sångsvanar i dag torde vara närmare 4.000 par. ” Det är väl troligt att den siffran har stigit ytterligare sedan dess.

Detta med uppåtgående populationskurvor gäller även för en del andra större fågelarter som tidigare också hållits tillbaka av en betydande jakt. Jag tänker bland annat på grågås, trana, korp. Av dessa är det idag bara grågåsen som får jagas, medan övriga arter är fredade inom EU, eftersom de numera inte anses tåla ett jakttryck. Det kan vara intressant att veta att även grågåsen varit fredad i Sverige under lång tid. Den fridlystes 1912 då arten var på väg att utrotas.

Nu är tyvärr sanningen den att vi har en större mängd fågelarter som gått tillbaka kraftigt i vårt land. Ska man hitta en viktig orsak till detta så handlar det ofta om landskapets förändring i stort och om hur vi idag sköter om våra skogar och vårt odlingslandskap. Här är ju vägen tillbaka inte heller lika lätt ordnad som att genom ett antal myndighetsbeslut reglera en ohållbar jakt. 

Bilderna på sångsvanarna är från åkrarna väster om Kalmar i onsdags. 

20090318-_tja45541