Det sanna fotografiet II

män betraktar brand i hyreshus Flen Och här? Hur upplever du situationen i denna bild?
Det kan hända att kameran aldrig ljuger, men den ger oss olika sanningar.

Vittnet
Flen, Södermanland, den 23 oktober 2011 Fortsätt läsa ”Det sanna fotografiet II”

Det sanna fotografiet eller The Camera May Not Lie – But it Tells Different Truths

brand i hyreshus Flen

Under söndagens höstmöte i Naturfotograferna höll Per Lindström, med mångårig erfarenhet av fotografi och bildjournalistik från bland annat Sydsvenskan och Aktuell Fotografi, ett synnerligen intressant och underhållande föredrag om fotoetik inom pressfotografin.

Några sanningar som kom oss till livs var att det ytterst sällan är fel att ta en bild på en person, förutsatt att man nu inte förföljt någon, men att fotografen eller publicisten har ett stort ansvar när det kommer till offentliggörandet av de bilder man har gjort. Det handlar om att man måste betänka vilka konsekvenser publicerandet av en bild kan komma att få. I flera fall har uppmärksammade pressbilder kommit att försätta de avbildade i svåra situationer. Ibland helt oförskyllt.

Likaså är det såväl ett ansvar som en frihet fotografen har att spegla den verklighet man åtar sig att skildra. Alla fotografier ger av nödvändighet en subjektiv bild av företeelser och skeenden, vilket i grund och botten är något vi bör bejaka eftersom det främjar och utvecklar fotografit som bildart. Men man ska vara medveten om att bara genom att höja kameran, välja utsnitt och exponeringsögonblick presenterar man en sanning som inte nödvändigtvis är giltig för en annan betraktare.

Nu hände det märkliga att jag bara timmar senare fick anledning att fundera på precis allt detta då jag på hemvägen blev vittne till en pågående brand i ett hyreshus i centrala Flen. Stanna till vid min bild ovan, som jag efter moget övervägande valt att lägga fram. Ta dig en funderare på de tankar kring händelsen som flyger in i ditt huvud. Hur upplever du situationen i bilden?

Sanningen är att läget inte alls var särskilt allvarligt för den fullt påklädda damen som oroligt lutar sig ut genom sitt öppna lägenhetsfönster. Rökutvecklingen i grannuppgången kommer från en mindre källarbrand, som visserligen orsakat mycket rök, men som den närvarande räddningstjänsten sedan länge fått bukt med. Här ventilerar man ut röken och de boende släpps snart in även i det nu rökfyllda trapphuset.

Det kan hända att kameran aldrig ljuger, men den ger oss olika sanningar.

Brandrök
Flen, Södermanland, den 23 oktober 2011 Fortsätt läsa ”Det sanna fotografiet eller The Camera May Not Lie – But it Tells Different Truths”

In genom porte/N


Jag har gjort en resa.
En resa genom Sverige och genom livet.
En resa mot nya och oklara mål.
Jag har påbörjat en resa.

En på många sätt spännande och inspirerande helg är över. Mellan fredagen och söndagen höll Naturfotograferna sitt höstmöte på Ekenäs herrgård utanför Flen, mitt i det allra mest höstfagra Södermanland. För mig som nyinvald i föreningen var det första möjligheten att få vara med och träffa många av landets mer namnkunniga naturfotografer och få vara med om både lärorika och fruktsamma föredrag och diskussioner.

På lördagkvällen efter trivsam och god middag presenterade jag mig kort och körde mitt bildspel ”Att hålla drömmen vid liv”. Det ska jag nämligen försöka att göra även om jag nu tagit mig in genom denna port till Naturfotografernas gemenskap.

En väg till en ny värld
Järnvägsstationen i Flen, Södermanland, den 23 oktober 2011
(Bilden är digitalt omanipulerad, panorering på 1/10 s)