Att resa med kartors hjälp

TomasJärnetun_Ismanstorps-borg499

Kommer här med lite länktips till alla er som tycker det är roligt att resa med kartors hjälp. Det passar nog också er som vill få lite hjälp på traven att planera för nya naturfotoäventyr eller bara vill plocka fram en karta för att ni ska hitta rätt i nya och okända marker. 

Ni känner alla till Google Maps och karttjänsterna från Eniro och Hitta. Men vill man nå detaljerade kartor från hela Sverige, eventuellt kryddade med skyddade naturområden (nationalparker, naturreservat, kulturreservat och djur- och växtskyddsområden), rekommenderar jag denna sida:
http://gis.lst.se/lanskartor/ 
(sidan kan vara tung att öppna för långsamma uppkopplingar, testa då nedanstående version i lite lägre upplösning)
http://gis.lst.se/lanskartor/default_precss.asp

Bakgrundskartorna här är Lantmäteriets välkända väg-, terräng- respektive fastighetskartor, allt beroende på vilken skala man väljer att zomma in sig i.

Än mer information kan man få tag på via följande sida, som rent layoutmässigt kanske inte är lika rolig. Man kan dock för många naturreservat etc. plocka fram beslutshandlingar som innehåller beskrivningar över områdena.
http://sn.vic-metria.nu/skyddadnatur/indexKarta.htm
Tjänsten beskrivs här:
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Skyddad-natur/

Vill man sedan få information om närmare en miljon fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i landet kan man kika på denna sida:
http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html

Flygbild över Ismanstorps fornborg, Öland. Dia från sommaren 1995.

Smultronställen

Det finns många mer eller mindre kända smultronställen på Öland. Jag upptäckte att Karlund på sin blogg utmanat oss att delge några sådana.

En plats, som främst under vårarna är mycket välbesökt av oss som bor i närheten, är Jordtorpsåsen, precis öster om Algutsrum. Ett lämpligt mål oavsett om man är intresserad av blommor, insekter, landskapsformer eller kulturlämningar. ”Åsen” är troligen inte alls en ås, utan en strandvall som bildats under ett av Östersjöns tidigare högre stadier. En mindre del av Jordtorpsåsens västra del är avsatt som naturreservat och Natura 2000-område.

Vill man kan man ta den fina vandringsleden österut till det lika populära Gråborg. Denna sträcka är numera del av den betydligt längre Mittlandsleden som går genom många fina områden i den öländska mittlandsskogen. Kolla in denna folder om Mittlandsleden för fler tips.

Stensättning (grav från järnåldern) på Jordtorpsåsen. Bilden är ursprungligen en diabild från mitten av 90-talet.