Sverige är ett rikt land

moln-2

Trots alla ekonomiska orosmoln är det bara att konstatera att Sverige är ett rikt land, fyllt av välbeställda människor med stora krav på sin tillvaro. En framgång som också har sin baksida. Vi är riktigt duktiga på att exploatera våra naturtillgångar och de flesta saknar egna incitament och drivkrafter för att försöka minska sina omvärldskrav, sin energiförbrukning eller konsumtion. Tvärtom uppmanas vi nu i stället att skruva upp farten ytterligare. 

Vi befinner oss i en tid då vi inte mäktar att styra upp överfisket av svaga fiskbestånd. Vi offrar fortfarande den spillra av naturlig skog som finns kvar för att vi måste exploatera eller inte har råd att lämna. Vi har inte heller råd att bruka vårt odlingslandskap på annat än ett fullt rationellt sätt… I dessa avseenden är vi inte mycket bättre än andra länder med betydligt sämre ekonomiska förutsättningar.

Nu sitter jag inte inne med receptet för en fungerande social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling, men visst känns det fattigt…

——————–

Bilden med molnen över skogen är från Koppslahyttan, Dalarna i mars 2007.