Sommaren är insekternas tid

lysmask Lampyris noctiluca

Ni som följer min blogg har kunnat notera att det blivit mycket insektsbilder på sistone. Och här kommer ännu en – för hur kan man undvika att dela med sig av det ”häftigaste i helgen” enligt mina döttrar.  Fotograferat i tältöppningen sent i går kväll. Sen släppte vi ut lyset och sa go’natt…

lysmask (Lampyris noctiluca)
Trehörnan, Mönsterås, Småland, den 28 juni 2013

Vådan av att flyga dyngrak

ekoxe (Lucanus cervus)

Ja, jag ska direkt säga att jag nu inte är helt säker på att så var fallet. Men eksaven som ekoxhanen precis lämnade för ett försök till flygtur hade en otvetydlig jäst karaktär och det bar sig inte bättre än att turen tog sin ända i  ekens lägsta grenar bara tre meter bort.

Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar under våren och sommaren storviltsjakt på Öland under beteckningen The Big Five. Vid fem tillfällen ges möjlighet att träffa på och lära sig om några av landets största och mest spännande skalbaggar. Första  mötet var med majbaggar vid Gråborg, andra tillfället bjöd på månhornsbaggarna och nu i lördags tog guiden Jonas Hedin oss alltså med för att vältra oss bland inställsamma ekoxar vid Saxnäs. På onsdag testar vi förhoppningsvis lyckan och hoppas få se en skymt av Sveriges ovanligaste skalbagge, den större ekbocken, som tyvärr för en tynande tillvaro bland jätteekarna i Halltorps hage på Öland. Se Länsstyrelsen för mer info om detta event.

Hane av ekoxe (Lucanus cervus)
Saxnäs, Öland, den 15 juni 2013

Se även Månhornsbagge – Vådan av att ligga dyngrak

Vådan av att ligga dyngrak

månhornsbagge (Copris lunaris)

Vådan av att vara ute i den fria naturen och framstupa ligga dyngrak för att fånga månhornsbaggen i dess hemmiljö är att man får tvätta både sig själv och sina kläder innan ordinarie schemaläggning.  Ty baggen är koprofag. Och jag tycks vara kopromagnetisk…

Länsstyrelsen i Kalmar län anordnar under våren och sommaren storviltsjakt på Öland under beteckningen The Big Five. Vid fem tillfällen ges möjlighet att träffa på och lära sig om några av landets största och mest spännande skalbaggar. Första  mötet var med majbaggar vid Gråborg då såväl svart som violett majbagge kom att visa upp sig. Vid andra tillfället nu i lördags tog guiden Jonas Hedin oss alltså med ner i dyngan där månhornsbaggarna nu behagade visa upp sig. Denna rödlistade och spillningslevande bladhorning lever i välhävdade, sandiga och magra naturbetesmarker. Numera förekommer den endast i östra Skåne, västra Blekinge och på Ölands mittland. Läs mer om vännerna med just detta spännande livsmönster i detta faktablad. Lördagen den 15 juni kl. 19.00 är det så dags för The Big Five III – Ekoxar vid Saxnäs, se Länsstyrelsen för mer info.

Hane av månhornsbagge (Copris lunaris)
Lilla Hult, Öland, den 25 maj 2013

Trafikoffer och opportunism

geting födosöker

Är man miljöskadad om bland det första man lägger märke till när man strax ska ut och resa är ett gäng födosökande getingar som glupskt tar för sig av det smörgåsbord som precis dukats upp för dem? Jag tyckte dessutom att det var lite fascinerande och kul med denna opportunism. Är man det?

Bistrovagnen
Kalmar centralstation, Småland, Sweden, den 3 september 2012

En älskad varelse

Vem älskar inte att älska den näpna lilla humlan?
Vem älskar inte det behagliga surrandet från den lille, när den lite klumpigt letar sig fram?
Vem skulle inte älska att få röra vid den mjuka lilla kroppen?
Vem vågar?

Hushumla (Bombus hypnorum) på lindens (Tilia cordata) blomma
Kalmar, den 22 juni 2011

Flugsnapparsvansdans

Har tidigare skrivit om att det verkar vara ett magert rönnbärsår här i östra Småland. Det har inte hindrat sidensvansflockarna att komma hit. När inga rönnbär står till buds så provianterade de i stället på olvonens klarröda bär och dessutom upptäckte jag ett beteende som jag aldrig blivit vittne till tidigare. Som stora och klumpiga flugsnappare gjorde flera sidensvansar små utfall för att fånga de insekter som var i rörelse. De lyckades verkligen också med denna bedrift.

Sidensvans (Bombycilla garrulus) med insekt.
Trekanten, Småland, den 23 oktober 2010.