Linterne

Jag råkar känna till att det finns en fågel som vissa kallar linerle, på grund av dess förkärlek till att positionera sig på ledningar och linor. Men hur är det, förekommer det även en linterne?

Lindansande sädesärla och fisktärna. Kalmar, den 16 juni 2010.