Fungerande samverkan

Her precis fördjupat mig i konfliktens sociala dynamik och drivkrafter samt i teorier/modeller om förutsättningar för delaktighet och gemensamt lärande: Hur hänger samverkan och konflikt ihop?

Björk och al i samverkan
Lidingö, den 11 oktober 2011