Olika skepnader

Mosippa

Där den sköna mosppan står, med sina nu mörkt purpurfärgade överblommade kronblad, lätt böjd under tallarnas överinseende och utan att framhäva sig i onödan, där viker nästan de grällt gula våradonisarna ut sig på den öppna ängen i all sin iver att locka uppmärksamhet. Kan jag tycka ibland…

Våradonis (Adonis vernalis)

Öländska mosippor och våradonis
Valborgsmässoafton, den 30 april 2011

Med ett romantiskt skimmer

Träffade så den vackraste av sippor.
Hade nog mina förhoppningar
när jag närmade mig gläntan –
platsen för mitt senaste möte.
Och visst stod hon där,
liksom färdig för att mötas.
Vacker, och samtidigt så känslig.
Den vackraste av sippor.

Mosippa (Pulsatilla vernalis), Öland, den 23 april 2011