De första vilda vårblommorna

hassel hasselblom hasselhängen hängen hazel
Hasselhanar
hassel, hasselblom, hazel
Hasselhona

Årets första vilda vårblommor kom att bli dessa små gynnare som inte behöver bry sig om markens ihärdiga snötäcke.
Atjo & prosit, på er!

Hassel i blom
Degerrörsbacken, Öland, den 6 april 2013

Ett stillsamt nyårsfyrverkeri

20121230_TJ08593

Detta årsskifte gjorde jag så här…
I fjol blev det så här.
I förfjol så här.
Dessförinnan kommer jag inte ihåg…

Ett gott nytt år på er alla!

Ett stillsamt nyårsfyrverkeri
Slånlav, Vrenninge, Västmanland, den 30 december 2011

 

Alla går åt samma håll

vandring över sjömarkerna

Var med på första dagen av avslutningskonferensen till LIFE-projektet BaltCoast – ett internationellt naturvårdsprojekt i fem östersjöstater med fokus främst på strandängar, kustlaguner och sanddyner. Åtgärder för att främja groddjur och våtmarksfåglar och mycket annat har genomförts i ett stort antal Natura 2000-områden. Det har bland annat inneburit att mina kollegor tillsammans med Nordens ark sett till att det återintroducerats grönfläckig padda på Öland vid Ottenby och vid Högby hamn där den sist kända individen gjorde sin stämma hörd i början på 1990-talet.

Det som var spännande på gårdagens konferens var den blandade deltagarsammansättningen med representanter från såväl brukare, markägare, ornitologer, jägare, hembygdsföreningar, forskare och myndigheter. Den allmänna uppfattningen efter dagens föreläsningar, vandringar och diskussioner var att vi måste verka för att få tillbaka mer vatten i landskapet och tillåta oss mer av variation. Inga kioskvältande nyheter egentligen, men likväl intressant att få detta bekräftat från flera parter. Understundom kändes det till och med som om vi vandrade i takt åt samma håll. Hoppas det är framåt!

På vandring över sjömarkerna
Stenåsa, Öland, Sweden, den 3 oktober 2012

En eller två eller fler?

Vid gården där uthuset står var en gång fullt av annan verksamhet – andra ljud och andra röster.
Någon gång när stillheten var tillräcklig drog så spillkråkan igång sitt artilleri – formade sin egen verklighet.
Nu verkar detta vara kattugglans boning – ugglans och de övrigas.

Ödegård i Mittlandskogen, Öland, Sweden, den 1 maj 2012