Är det inte pingsten som ska vara hänryckningens tid?

Svarthakedopping i parningstagen

Om jag inte tar alldeles fel så är det inte förrän till pingst man ska hänryckas fullt ut. Tror inte att någon har talat om för denna hona av svarthakedopping att det faktiskt bara är påsken som nu står för dörren. Se bara så förvånat maken tittar på hennes brådmogna inviter! (Jag kan ju tala om för er att han till slut inte visste vare sig ut eller in utan antagligen kände sig tvungen att klättra upp på hennes rygg – för det var i varje fall vad han gjorde…)

En påskinvit
Kalmar, Småland, den 21 april 2011

The return of the stickleback-hunter

För den engelskspråkligt bevandrade kom så förklaringen till rubriken i denna sista bild. Spiggjägarens återkomst med andra ord. Fast annars kallar vi dem svarthakedopping (Podiceps auritus) eller Slavonian Grebe på engelska och Horned Grebe på amerikanska.

I går fick jag se att de små polarna återvänt till samma vatten i centrala Kalmar som förra året. Vårvinterns besök av smådoppingar har nu alltså kompletterats med svarthakedopping och även skäggdoppingparet har hittat tillbaka. Men det är nog de svarthakade som är lättast att komma nära in på livet av dessa tre.

Svarthakedoppingen och gråhakedoppingen är för övrigt utsedda av Sveriges Ornitologiska förening som 2011 års riksinventeringsarter.
”SOF inventerar årligen vissa fågelarter. Svarthakedoppingen misstänks ha en vikande trend medan fallet är det motsatta för gråhakedoppingen. Därför är årets inventering väldigt intressant. Mer systematiskt inventerar regionalföreningarna sina respektive områden medan det givetvis är värdefullt att alla observationer av arterna rapporteras till Svalan.”

Samtliga bilder är från Kalmar, Småland, den 14 april 2011