Gråtmilda gråvätten Greger

Ni ser honom kanske?
Han som fordom vakade över gården med alla dess invånare under dygnets alla timmar.
Han som ville alla väl, men ändå inte förmådde göra sig förstådd.
Han som var mer inlyssnande än språksam.
Han som bekymrades över bristande omtanke.
Han som bedrövades av alla misslyckanden.

Han som en gång var.
Ser ni honom än?

Toskekärr, Närke
Diabild från slutet av 1980-talet.