Min grönsippa 2010

Får jag lova att presentera grönsippan för er. På några platser i Småland växer en genetiskt särspräglad variant av vitsippa vars vita hylleblad har ersatts av dubbla klorofyllstinna dito.

Grönsippa (Anemone nemorosa forma bracteata), Fjelebo naturreservat, Småland, den 14 april 2010.