Ett stillsamt nyårsfyrverkeri

20121230_TJ08593

Detta årsskifte gjorde jag så här…
I fjol blev det så här.
I förfjol så här.
Dessförinnan kommer jag inte ihåg…

Ett gott nytt år på er alla!

Ett stillsamt nyårsfyrverkeri
Slånlav, Vrenninge, Västmanland, den 30 december 2011

 

Öppen för tolkning

Man skulle kunna säga att en bild skapas först när den tolkas av sin betraktare.

Eller från ett mer vetenskapligt perspektiv enligt docent Anders Marner, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet: ”När man betraktar en bild så blir den ett varseblivningsobjekt som inte är identiskt med det konkreta objekt som är lika med t.ex. tavlan som materiellt ting. Bilden konkretiseras i enlighet med den estetiska norm som råder i mottagarsituationen.”

Jag undrar då vad denna säger? På ren svenska…

Myrtall.
Knuthöjdsmossen, Västmanland, den 26 september 2010.