Trevingade varelser

Tidiga sommarmorgnar kan det ibland hända att man stöter på trevingade varelser…

Hos Thorsten Klint hittar ni en förklaring.

Mullsjö, Västergötland, den 4 juli 2009.

Annonser