Om fotografen

Fotograferar. Tycker om att vistas i naturen. Har denna natur som livlina, hobby och profession.
Tycker om all bra musik. Är bosatt i Småland. Är född i Södermanland.

Är medlem i
Naturfotograferna

Är ansluten till