Sol och vind

TomasJärnetun20150816_TOJ4196

Helgen tillbringades på Öland tillsammans med goda vänner från Naturfotograferna. För första gången gick den lilla men naggande goda Kastlösa naturfestival av stapeln. I Kastlösa skola hade Staffan Arvegård/N samlat ytterligare medlemmar ur Naturfotograferna för bildvisningar. Medverkande föredragshållare var förutom Staffan själv, Mikael Gustafsson/N, Henrik Karlsson/NDaniel Karlsson/N samt Bruno Helgesson/N. Ulf Jonasson/N hade skickat med en kortfilm om bålgeting och Jan-Peter Lahall/N hängde en mycket inspirerande utställning som samlade bilder från Ukraina. Med lite tur kan detta bli ett återkommande event.

Annars lekte vi övriga närvarande i den öländska natten där en särdeles strålande Vintergata behagade visa upp sig. Vissa fångade den i bild – andta fick mest fotografer i bild. Det som annars var ett genomgående tema under helgen var den öländska solen och vinden. Det kan blåsa och sola över det brunbrända landskapet.

Bilden ovan är från Penås mitt på Stora Alvaret och strax öster om Kastlösa den 16 augusti 2015. Bilden är en dubbelexponering.

Den gamla grå

Den gamla grå

Jag känner mig genast iakttagen när jag kliver in i den gamla hagmarken. Först på avstånd och något sporadiskt, sedan mer ihärdigt allteftersom jag långsamt vandrar framåt i sommarkvällen. Inte förrän jag stannar till vid den äldsta och mest omfångsrika … Läs mer

Marina naturvärden runt Öland och Gotland – information och inspiration

Sådant här gör vi understundom å statliga tjänstens vägnar. En informations- och inspirationsfilm om Östersjöns naturvärden producerad i samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Gotlands län och Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet. Sprid den gärna!


Mer information om arbetet med Östersjöns naturvärden går att läsa på Länsstyrelsen i Kalmar läns webbplats.