Den gamla grå

Den gamla grå

Jag känner mig genast iakttagen när jag kliver in i den gamla hagmarken. Först på avstånd och något sporadiskt, sedan mer ihärdigt allteftersom jag långsamt vandrar framåt i sommarkvällen. Inte förrän jag stannar till vid den äldsta och mest omfångsrika … Läs mer

Marina naturvärden runt Öland och Gotland – information och inspiration

Sådant här gör vi understundom å statliga tjänstens vägnar. En informations- och inspirationsfilm om Östersjöns naturvärden producerad i samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Gotlands län och Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet. Sprid den gärna!


Mer information om arbetet med Östersjöns naturvärden går att läsa på Länsstyrelsen i Kalmar läns webbplats.

Hur lätt är det inte att följa i andras spår?

Tomas Järnetun/N:

Gulsparv, kungsfågel, hussvala och tornseglare hör till de välbekanta och ”vanliga” fågelarter som från och med idag betraktas som hotade i Sverige. De har alla minskat i sådan omfattning under senare år att de i 2015 års rödlista anges som sårbara (VU).
Naturen förändras med oss och vi med den…

Originally posted on Tomas Järnetun /N:

Hur lätt är det inte att följa i andras spår, när man samtidigt tror om sig själv att man står på alldeles egna ben?

En liten fundering kring det personliga bildskapandet.

Tornseglare med uppenbar gruppdynamik. Trekanten, Småland, den 5 juni 2010.

Visa källa